Sectoren

Akkerbouw

Jouw partner in de akkerbouw

In de veeleisende wereld van de akkerbouw begrijpen wij bij Normec Groen Agro Control de rol die analyses en onderzoeken spelen in het optimaliseren van de landbouwpraktijken en het waarborgen van de kwaliteit van jouw gewassen. We hebben een breed aanbod van diensten, met de nadruk op grondonderzoek, wetgeving kuilvoeranalyses en bemestingsadvies. Hiermee ondersteunen wij jouw bedrijf bij het realiseren van duurzame groei en succes.

Onze akkerbouw specialiteiten

1. Grondonderzoek

Onze experts voeren gedetailleerde grondonderzoeken uit om de samenstelling van de bodem te analyseren. Deze analyses bieden waardevolle inzichten in de voedingsstoffen, pH-waarden en structuur van de bodem, waardoor je jouw gewassen optimaal kunt verbouwen.

Voor de veehouderij (grasland), akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt (bouwland en maisland)

 • Derogatie
 • Fosfaatdifferentiatie

2. Wetgeving Kuilvoeranalyses

Wij voeren analyses uit om te voldoen aan wetgeving omtrent kuilvoer. Door zorgvuldige inspectie en testing zorgen wij ervoor dat jouw kuilvoer voldoet aan de geldende normen, wat essentieel is voor de gezondheid en productiviteit van jouw vee.

Voor de veehouderij (gras-, mais- en overige kuilvoeropslag)

 • BEX berekeningen
 • Kringloopwijzer
 • Wetgeving compostonderzoek

Voor composteringsbedrijven, akkerbouw, vollegrondsgroente telers en kringlooplandbouw (organische reststromen)

 • Analyse op stikstof, fosfaat, droge stof en zware metalen

3. Bemestingsadvies

Onze diensten omvatten deskundig bemestingsadvies, gebaseerd op de resultaten van grondonderzoek en specifieke behoeften van jouw gewassen. Hiermee streven we naar een optimale voedingsbalans en opbrengst, rekening houdend met duurzaamheid en milieuvriendelijke praktijken.

Voor de akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt en fruitteelt

 • Algemeen bouwland- en vollegrondstuinbouw onderzoek
 • N-mineraal onderzoek voor de akkerbouw en vollegronds groenteteelt

Voor de veehouderij (grasland), de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt (bouwland en maisland)

 • Algemeen grasland onderzoek

Voor geïnteresseerden en voor particulieren

 • Algemeen grondonderzoek tbv:
 • Siertuin
 • Groentetuin
 • Sportveld
 • Gazon
 • Paardenwei
 • Schapenwei

Wat kun je verwachten van de rapportage van jouw onderzoek of analyse?

 • Analyserapporten met bemestingsadviezen
 • Rapport in het Nederlands, Engels, Spaans of Duits
 • Rapporten leveren wij standaard aan als pdf
 • Automatische gegevens overdracht via data koppelingen met toeleveranciers
 • Datakoppeling met adviessystemen

Monstername en ophalen

Onze monstername voldoet aan de richtlijnen van de RVO en is geaccrediteerd volgens ISO 17025. Wanneer je ervoor kiest om zelf monsters af te nemen, hebben wij het benodigde monstermateriaal voor jou. Inclusief monsterformulieren en werkbeschrijving.

Onder bepaalde voorwaarden rapporteren wij spoedmonsters van pesticiden residuen binnen dezelfde of de daaropvolgende dag.

Grondmonsters opsturen of langsbrengen

Je kunt jouw grondmonster opsturen of brengen naar:

Normec Groen Agro Control
Distributieweg 1
2645 EG Delfgauw

Gerelateerde diensten