Diensten

Nematoden

Nematoden

Elk bedrijf dat gewassen teelt, heeft nematoden (aaltjes) in zijn bodem. Als teler merk je hier in eerste instantie weinig van. De meeste nematoden zijn microscopisch klein, maar sommige soorten kunnen enkele centimeters lang worden. Nematoden kunnen nuttig zijn, maar ook schadelijk. De schade door nematoden kan fors oplopen. Voorkom schade en laat je grond elk jaar testen bij Normec Groen Agro Control.

Nematoden in het kort
  • Bewustwording van nematoden en hun potentieel schadelijke impact op gewassen
  • Jaarlijkse bodemtesten helpen schade door nematoden te voorkomen
  • Voorkomen van gedeeltelijke afkeuring, lagere opbrengst of mislukte oogst
  • Onderscheid maken tussen schadelijke en nuttige nematoden voor effectieve plaagbestrijding en bevordering van een gezond bodemecosysteem

Schade door nematoden

Welke schade kan je oplopen door nematoden? Denk bijvoorbeeld aan een gedeeltelijke afkeuring, een lagere opbrengst of een volledig mislukte oogst. Vele duizenden euro’s schade per hectare zijn geen uitzondering. Voorkomen is beter dan genezen.

Nuttige nematoden

Sommige nematoden zijn nuttig in de landbouw omdat ze bijvoorbeeld helpen bij de afbraak van organisch materiaal in de bodem. Nematoden kan je ook gebruiken als biologische bestrijdingsmiddelen om schadelijke insectenplagen te bestrijden. Deze nuttige nematoden kunnen de schadelijke insecten parasiteren of bacteriën uitscheiden die schadelijk zijn voor de plaagorganismen. Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen schadelijke en nuttige nematoden, aangezien sommige soorten een positieve rol kunnen spelen bij het beheersen van plagen en het bevorderen van een gezond bodemecosysteem.

Hoe kan Normec Groen Agro Control jou helpen?

Wij voeren het laboratoriumonderzoek voor jou uit. Hiermee heb je 100% zekerheid over de aanwezigheid van vrijlevende nematoden die een ernstige bedreiging vormen voor jouw gewassen. Denk aan: het wortelknobbelaaltje (Meloïdogyne), wortellesieaaltje (Pratylenchus), Trichodorus (veroorzaker tabaksratelvirus) en cysteaaltjes (aardappelcyste- en bietencysteaaltjes). Goede aaltjesbeheersing begint met het vaststellen van een besmetting, de determinatie van het soort aaltje en de omvang van de populatie. Ons microscopisch onderzoek brengt alle aaltjes uit een grondmonster in beeld. Dit in tegenstelling tot DNA-onderzoek. Tellingen in ons laboratorium gebeuren in duplo en soms zelfs drie keer. Dit geeft 100% zekerheid. Het onderzoeksrapport vullen onze specialisten aan met een gewasadvies op maat.

Wil je meer informatie over onze diensten op het gebied van nematoden? Of heb je een vraag? Neem contact met ons op

Neem contact op

Gerelateerde diensten