Diensten

Zware metalen

Zware metalen

Het detecteren van zware metalen in water, grond en substraat in de tuinbouwsector vereist gerichte actie. Dit is belangrijk om de gezondheid van jouw bodem, gewassen en de uiteindelijke voedselketen te waarborgen. Om de zwarte metalen te ontdekken kan je de volgende stappen nemen. Normec Groen Agro Control helpt je graag.

Zware metalen in het kort
  • Identificatie van bronnen van zware metalen
  • Preventieve maatregelen om blootstelling te stoppen
  • Analyse van bodem en water voor inzicht en monitoring
  • Implementatie van verbeteringen en gewasmonitoring voor vroegtijdige detectie

1. Identificeer de bronnen

Onderzoek en identificeer de bronnen van zware metalen in water en grond. Deze bronnen kunnen variëren van industriële activiteiten, afvoer van afvalwater, gebruik van bepaalde meststoffen tot historische vervuiling.

2. Stop de blootstelling

Zodra de bronnen zijn vastgesteld, neem je maatregelen om verdere blootstelling van water, bodem en gewassen aan zware metalen te stoppen. Dit kan onder meer door het aanpassen van irrigatiepraktijken, het vermijden van verontreinigde meststoffen of het afsluiten van verontreinigde waterbronnen.

3. Bodemonderzoek

Door uitgebreid bodemonderzoek uit te laten voeren om de concentratie en de verspreiding van zware metalen te begrijpen. Hiervoor neem je monsters op verschillende locaties en diepten om een volledig beeld te krijgen.

4. Waterkwaliteitsanalyse

Het is ook belangrijk om regelmatig waterkwaliteitsanalyses uit te voeren om de aanwezigheid van zware metalen te monitoren. Dit is met name belangrijk als je het water gebruikt voor de irrigatie van gewassen.

5. Implementeer bodemverbeteringen

Overweeg bodemverbeteringen zoals het toevoegen van organisch materiaal. Dit kan je helpen bij het verminderen van de beschikbaarheid van zware metalen voor het gewas.

6. Gewasmonitoring

Monitor je gewassen op tekenen van stress, groeivertraging of andere symptomen die kunnen wijzen op zware metalenophoping. Regelmatige inspectie van de gewassen helpt bij het vroegtijdig detecteren van problemen.

Wil je meer informatie over onze diensten op het gebied van zware metalen? Of heb je een vraag? Neem contact met ons op

Neem contact op

Gerelateerde diensten