Diensten

Aanvullende pesticide analyses

Laborant aan het werk in een laboratorium.

Aanvullende pesticide analyses

Naast een screening op pesticiden die aanwezig zijn in voedsel, landbouwproducten of andere materialen, kunnen wij aanvullende analyses uitvoeren. Met behulp van deze aanvullende pesticiden, die op een andere wijze worden geanalyseerd als de screening, kunnen wij specifieke stoffen meten

Aanvullende pesticide analyses
  • Verbeterde voedselveiligheid door specifieke stoffen te meten
  • Naleving van EU-limieten voor pesticiden in voedsel
  • Voldoen aan internationale handelsnormen voor import en export
  • Kwaliteitscontrole en identificatie van verontreinigingsbronnen voor producenten

1. Voedselveiligheid

Pesticiden gebruik je om gewassen te beschermen tegen plagen, maar hun residuen kunnen in voedsel achterblijven.

2. Naleving van regelgeving

De Europese Unie stelt limieten vast voor de hoeveelheid pesticiden die in voedsel mogen voorkomen.

3. Internationale handel

Voor voedsel dat je exporteert en importeert, zijn aanvullende pesticideanalyses vaak vereist om te voldoen aan internationale handelsnormen en -vereisten.

4. Kwaliteitscontrole

Aanvullende analyses spelen een rol bij het handhaven van de algemene kwaliteit van landbouwproducten en voedingsmiddelen. Ze helpen je bij het identificeren van mogelijke bronnen van verontreiniging en stellen producenten in staat corrigerende maatregelen te nemen.

Wij als Normec Groen Agro Control kunnen de volgende aanvullende pesticide analyses uitvoeren:

Scroll naar rechts
Amines & MorfolineBenzyladenineBromideChloormequat & Mepiquat
Diquat & ParaquatDithiocarbamatenEthefonFosetyl-Aluminium & Fosforig zuur
GibberilinezuurGlyfosaat, Glufosinaat, AMPAGuazatineMaleine Hydrazide
MatrineQuaternaire ammoniumverbindingen DDAC/BACSulfietThiourea (ETU & PTU)

Kortom, aanvullende pesticideanalyses zijn een integraal onderdeel van kwaliteitscontroleprocessen in de voedselproductie. Ze dragen bij aan het waarborgen van veilige en gezonde voedselproducten voor consumenten, het handhaven van regelgeving en het ondersteunen van internationale handel.

Wil je meer informatie over onze diensten op het gebied van additionele methoden?

Neem contact op

Gerelateerde diensten