Diensten

Screening

Laborant voert screening uit.

Screening

Bij Normec Groen Agro Control staat kwaliteit voorop. Het systematisch screenen van monsters op de aanwezigheid van residuen en pesticiden is van invloed op de kwaliteit van jouw producten. Bij residuen en pesticiden gaat het om de chemische stoffen die achterblijven op gewassen na het gebruik van pesticiden of andere chemicaliën. De screening is een belangrijk onderdeel van kwaliteitscontrole en voedselveiligheidsmaatregelen. Het zorgt ervoor dat jouw producten voldoen aan de geldende normen en veilig zijn voor eventuele consumptie.

Screening in het kort
 • Draagt bij aan kwaliteitscontrole en voedselveiligheid
 • Betrouwbare resultaten door deelname aan ringonderzoeken

Het proces van de screening

 1. Monstername of ophalen van monsters
 2. Analyse van monsters
 3. Snelle screeningstechnieken
 4. Analyseren van de resultaten
 5. Eventueel additionele screening

Waarborging kwaliteit

De kwaliteit van onze resultaten wordt continu gewaarborgd door deelname aan verschillende nationale en internationale ringonderzoeken op het gebied van pesticiden (zoals EURL, Fapas, QS, Bipea en LVU). Dit zijn onafhankelijke controles die de kwaliteit van analyseresultaten van de deelnemende laboratoria monitoren. Op basis van de resultaten van deze ringonderzoeken worden de prestatiekenmerken van de analysemethodes geëvalueerd en bijgestuurd. Tot op heden scoren wij erg goed binnen deze ringonderzoeken.

Residu analyses in levensmiddelensector/ AGF

Wij analyseren residuen van pesticiden op een breed scala aan producten eventueel in combinatie met een onderzoek op overige contaminanten of humane ziekteverwekkers:

 • Vers; groenten, fruit en aardappelen
 • Babyvoeding
 • Biologische producten
 • Granen
 • Thee
 • Cacao
 • Water

Gewasbeschermingsmiddelen

 • GC-MS/MS + LC-MS/MS screening op >800 componenten
 • GC-MS/MS + LC-MS/MS screening Babyvoeding
 • Specifieke pesticiden

Additieven

 • Carnaubawas
 • Quaternaire ammonium (BAC/DDAC)
 • Morfoline en amines
 • Verboden kleurstoffen

Verontreinigingen

 • Acrylamide
 • Antibiotica
 • Ethyleenoxide
 • Histamine
 • Nitraat, Nitriet
 • Sulfiet
 • Mycotoxinen (incl. Patuline)
 • Zware metalen
 • 3-MCPD en glycidolesters

Residu analyses in de tuinbouw

 • Gewasbeschermingsmiddelen GC-MS/MS + LC-MS/MS screening op >800 componenten
 • Remstoffen: chloormequat, daminozide, pacobutrazol, propiconazol, prohexadion-calcium
 • Herbicidenlijst met ±150 stoffen en verder dithiocarbamaten, glyfosaat, diquat/paraquat
 • Kunstmatige hormonen: auxine, gibberelline, cytokinine, benzyladenine
 • Schoonmaak-/ontsmettingsmiddelen: quaternaire ammonium verbindingen, chloraat, benzoëzuur, anorganisch bromide

Andere residuen diensten

 • Aanvullende pesticide analyses
 • Ethyleenoxide

Wil je meer informatie over onze diensten op het gebied van screenings?

Neem contact op

Gerelateerde diensten