Diensten

Schimmels en bacteriën

Schimmels en bacteriën

In de tuinbouwsector kunnen schimmels en bacteriën een grote bedreiging vormen voor de voedselveiligheid. De micro-organismen kunnen zich snel vermenigvuldigen en hun aanwezigheid kan leiden tot bederf van je gewassen, productverlies of zelfs gezondheidsrisico’s voor consumenten. Het is daarom belangrijk om regelmatig microbiologische analyses uit te voeren om mogelijke risico’s te identificeren en te beheersen. Voor een goede diagnose ben je bij het laboratorium van Normec Groen Agro Control bij het juiste adres. Vergeet hierbij niet om altijd gewas én de wortels of substraat op te sturen.

Schimmels en bacteriën in het kort
 • Bewustmaking en beheersing van risico’s
 • Nauwkeurige diagnoses

Voordelen van microbiologisch evenwicht

1. Bodemgezondheid

Schimmels en bacteriën spelen een sleutelrol bij het afbreken van organisch materiaal in de bodem, waardoor essentiële voedingsstoffen beschikbaar komen voor planten. Daarbij bevordert een evenwichtige microbiële gemeenschap een gezonde bodemstructuur en verbetert de water opname.

2. Ziektepreventie

Gunstige bacteriën kunnen planten beschermen tegen pathogene aanvallen door competitie om ruimte en voedingsstoffen. Ook kan het bevorderen van nuttige schimmels, de weerstand van planten tegen ziekten vergroten.

3. Nutriëntenopname

Bepaalde bacteriën kunnen stikstof uit de lucht binden en beschikbaar maken voor planten, waardoor de behoefte aan kunstmest wordt verminderd. Schimmels kunnen samenwerken met plantenwortels om nutriënten efficiënter op te nemen.

Wat zijn de mogelijkheden bij Normec Groen Agro Control?

Met onze geavanceerde laboratoriumfaciliteiten, deskundig personeel en uitgebreide ervaring zijn we jouw partner voor microbiologische controle. We streven ernaar om jou te helpen bij het minimaliseren van microbiële risico’s en het waarborgen van de hoogste normen van voedselveiligheid.

Schimmels

Wij kunnen onder andere de volgende soorten bepalen:

Scroll naar rechts
Alternaria Colletotrichum Fusarium  Phytophtora 
Sclerotinia Botrytis  CylindrocarponLeucocoprinus 
Pythium TrichodermaChalaraCylindrocladium
MyrotheciumRhizoctonia  Verticillium

Bacteriën

Wij kunnen onder andere de volgende soorten bepalen: 

Scroll naar rechts
Agrobacterium PseudomonasErwinaXanthomonas

Kiemgetallen, diverse pakketten om micro-organismen in water, grond en wortels te signaleren

Controle op microbiologie in water wordt vaak gedaan op basis van telling van bacteriën en schimmels, de zogenaamde kiemgetallen in kolonie vormende eenheden per ml. Dat is dus het tellen van levende micro’s in water. Dus ook al is het ontsmet water of doseer je een reinigingsmiddel in het druppelwater, de kiemgetallen geven de nog levende micro’s weer. Voor de meeste micro-organismen hebben we referentiewaarden om te beoordelen of het uitzonderlijk hoog of in orde is voor jouw situatie. We helpen jou graag te begrijpen wat je ziet. In de bijlagen vind je respectievelijk de uitleg en de lijst met parameters. Watermonsters voor kiemgetal dienen in steriele flessen (250ml met rode dop) ingeleverd te worden.

 

 

 

 • Kiemgetal basis (MKG)
 • Kiemgetal water incl. Fus Pyth Phy (MSB)
 • Kiemgetal uitgebreid (MSP)
 • Kiemgetal geconcentreerd (MZG)
 • Kiemgetal weerbaar water (MSW)
 • Kiemgetal weerbaar wortels (MWW)
 • Kiemgetal uitgebreid + k.v.e. Pyth Phy per 1,5, 25, 100 ml (MSU)
 • Uitplaten Trichoderma spp. (MUT)
 • Uitplaten Bacillus (MUB)
 • Uitplaten fluorescerende Pseudomonas spp. (MUP)

Wil je meer informatie over onze diensten op het gebied van schimmels en bacteriën? Of heb je een vraag? Neem contact met ons op

Neem contact op

Gerelateerde diensten