Monsters

Richtlijnen

Wij attenderen je er graag op dat er specifieke richtlijnen zijn voor de monstername, het verpakken en het ophalen:

Diagnostiek

Voor het veilig ophalen en verwerken van de monsters is het noodzakelijk dat verdachte en zieke planten volledig afgesloten worden aangeboden. Je kunt dat doen door lekdichte zakken te gebruiken en desgewenst extra te verpakken in een gesloten doos.

Grondmonsters onbedekte teelt

Indien je grondmonsters wil analyseren voor wettelijk verplichte analyses zoals derogatie en fosfaatdifferentiatie dan kunnen wij deze monstername verzorgen. Voor de niet verplichte analyses kun je ook zelf de grondmonsters meenemen.

Pesticiden geaccrediteerd (RvA, L335)

Voor groente en fruit geldt algemeen dat een monster minimaal 1 kg moet zijn en ten minste 10 stuks.

Bloemen en planten
Voor residu-analyse in bloemen of planten is tenminste 300 gram vers gewas nodig zonder grondvervuiling. Voor een goed representatief monster over de partij is het nodig om van minimaal 15 planten blad te nemen, of 15 hele bloemstelen. Omdat verschillende plantendelen afwijkende residugehaltes kunnen hebben, verkrijg je op deze manier een resultaat dat een gemiddelde is voor de partij.

Grond
Voor grond is een monster van 300 gram voldoende. Maar om ook hier een goed representatief monster te verkrijgen, dien je wel eerst een groter mengmonster over de partij te nemen. Daarmee maak je na goed mengen 300 gram monster voor de analyse.

Water
Om residu in water op de juiste lage detectiegrens te bepalen, is minimaal 1 liter water nodig. Verder vragen we om bij voorkeur het monster aan te leveren in een glazen fles.

Tuinbouw inclusief RHP

Controle op effectiviteit van waterontsmetting
De controle op de werking van de UV-installatie voor waterontsmetting, verloopt door middel van de bepaling van het algemeen kiemgetal van bacteriën en schimmels. Zowel voor als na de ontsmetter wordt er een monster genomen. Je dient hiervoor speciale ontsmette flesjes te gebruiken. Een ontsmette fles is 250 ml en bevat een rode dop. Je kunt deze flesjes bij ons opvragen. Wij kunnen ook onafhankelijk de monsters afnemen op jouw locatie.

Voedselveiligheid en eisen aan water volgens GlobalGAP
Het kiemgetal van E. coli, met een grenswaarde van 1.000 kolonievormende eenheden per 100 ml, wordt als indicator voor de waterkwaliteit gezien. Voor deze monstername en analyse dien je speciale ontsmette flesjes te gebruiken. Een ontsmette fles is 250 ml en bevat een rode dop. Je kunt deze flesjes bij ons opvragen. Wij kunnen ook onafhankelijk de monsters afnemen op jouw locatie. Belangrijk hierbij is dat we de analyse binnen 24 uur na monstername moet inzetten.

Controle op Legionella in de koeltoren van airco’s of in beregeningsinstallaties
Voor de controle op de afwezigheid van Legionella in beregenings-of koelsystemen is het noodzakelijk dat je het monster door een onafhankelijke monsternemer laat nemen. Op deze manier ben je verzekerd van een erkend analyserapport.

Analyse bij calamiteiten en schade door derden
Schade in jouw gewas kan worden veroorzaakt door een externe factor of door levering van onjuist materiaal. Denk er dan aan dat je voor een juiste vergelijking en voor verzekeraars het nodig is dat

  • Je het monster onafhankelijk laat nemen;
  • Je zowel een schade-monster als een niet-schade-monster laat analyseren.

Om vormfouten te voorkomen is het aan te raden om vooraf met onze specialiste