Diensten

Risicoanalyse

Risicoanalyse voor AGF en de tuinbouwsector

In de voedingsmiddelensector is voedselveiligheid enorm van belang. Risicoanalyses helpen bij het identificeren van potentiële gevaren die de veiligheid van voedsel in gevaar kunnen brengen, zoals microbiële besmetting, chemische verontreinigingen en fysieke gevaren. Door deze risico’s te laten identificeren en te beheren door Normec Groen Agro Control, kun je passende maatregelen nemen om de voedselveiligheid te waarborgen en het risico op voedsel gerelateerde ziekten te verminderen.

Risicoanalyses in het kort
  • Identificeert potentiële gevaren voor voedselveiligheid
  • Helpt passende maatregelen te nemen om voedselveiligheid te waarborgen
  • Vermindert het risico op voedselgerelateerde ziekten

Welke stappen kun je nemen?

1. Identificatie van risico’s

Onze experts zullen samenwerken met jouw team om alle mogelijke risicofactoren te identificeren die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid van jouw AGF-producten en tuinbouwactiviteiten. Dit omvat risico’s op het gebied van voedselveiligheid, kwaliteitsverlies, regelgeving en milieu-impact.

2. Risicoanalyse

We zullen elk geïdentificeerd risico beoordelen op basis van de kans dat het zich voordoet en de potentiële impact ervan. Dit omvat het gebruik van tools zoals HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) en FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) om de risico’s in kaart te brengen en prioriteit te geven aan de meest kritieke.

3. Beoordeling van bestaande beheersmaatregelen

We zullen de effectiviteit van de bestaande beheersmaatregelen evalueren om te bepalen of ze voldoende zijn om de geïdentificeerde risico’s te beheersen. Dit kan onder meer betrekking hebben op procedures voor hygiëne, traceerbaarheid, opslag en transport en naleving van voorschriften.

4. Advies en aanbevelingen

Op basis van de risicoanalyse zullen we advies en aanbevelingen geven voor het verbeteren van jouw risicobeheersingsstrategieën. Dit kan het implementeren van aanvullende controlemaatregelen, training van personeel, investeringen in infrastructuur of wijzigingen in operationele procedures omvatten.

5. Monitoring en evaluatie

Na implementatie van de aanbevelingen zullen we periodiek de effectiviteit van de genomen maatregelen monitoren en evalueren. Indien nodig zullen we aanpassingen aanbevelen om ervoor te zorgen dat jouw risicobeheersingsprogramma up-to-date en effectief blijft.

Door samen te werken met Normec Groen Agro Control krijg je meer inzicht in potentiële risico’s. Zo kun je proactief reageren mocht er iets aan de hand zijn. Waardoor je invloed hebt op de kwaliteit en veiligheid van jouw producten.

Wil je meer informatie over onze diensten op het gebied van risicoanalyses? Of heb je een vraag?

Neem contact met ons op

Gerelateerde diensten