Cursussen

Masterclass Microbiologie

Masterclass Microbiologie in de AGF-keten en voedingsmiddelenindustrie

Als kwaliteitsmanager speel je een belangrijke rol bij de kwaliteit en voedselveiligheid van producten en processen. Microbiologie speelt hierbij een belangrijke rol, van ingekochte grondstoffen tot aan het eindproduct. Ben jij een kwaliteitsmanager en wil je meer leren over microbiologie? Met deze masterclass leer je om te gaan met microbiologie in de praktijk. De masterclass is opgesplitst in twee onderdelen en organiseren we samen met Normec Foodcare en Hogeschool Inholland.

Masterclass Microbiologie in het kort
 • Je leert omgaan met microbiologie in de praktijk
 • Organisatie van de Masterclass door Normec Foodcare en Hogeschool Inholland

Als kwaliteitsmanager word je geacht de juiste informatie te kunnen verschaffen op het gebied van microbiologie van zowel grondstoffen, halffabricaten en eindproducten. Is er een incident? Dan ben je als kwaliteitsmanager de spin in het web. Je moet zorgen dat de de juiste en eenduidige interne informatie terecht komt bij alle externe belanghebbenden: teler/leverancier, laboratorium, overheidsinstanties en soms ook pers. Denk hierbij aan de interpretatie van analyseresultaten, informatie over wettelijke normen, (bovenwettelijke) eisen van klanten, risico-inschatting en mogelijk te nemen vervolgacties. Hiervoor heb je achtergrondkennis over de groeiomstandigheden en de ziekte vermakend vermogen van micro-organismen nodig.

Micro-organismen spelen een rol bij de kwaliteit en voedselveiligheid van grondstoffen tot aan het eindproduct. In het kader van kwaliteits- of voedselveiligheidssystemen moet je als kwaliteitsmanagers (ziekmakende) micro-organismen in de gevareninventarisatie en risicoanalyse opnemen, beheersmaatregelen en een analyseplan opstellen en de uitvoering van die maatregelen regelen en (laten) controleren. Daarbij hoort het nemen en laten onderzoeken van monsters. Als kwaliteitsmanager ontvang je de analyse uitslagen, beoordeel je deze, moet je passende actie kunnen (laten) ondernemen en de genomen acties verifiëren.

Welke onderwerpen komen tijdens de masterclass aan de orde?

Masterclass onderdeel A

 • Opfrissen basiskennis microbiologie
 • Voorkomen van micro-organismen in product / grondstof / proceswater
 • Wetgeving + bovenwettelijke eisen
 • Gevareninventarisatie (Grondstoffen + Processen + Omgevingsfactoren + Keten gerelateerde factoren)
 • Monstername
 • Analyse

Masterclass onderdeel B

 • Preventie
 • Interpretatie analyse resultaten
 • Veel aandacht wordt besteed aan de koppeling tussen theorie en praktijk.

Voor wie?

De Masterclass Microbiologie is bestemd voor de groep kwaliteitsmanagers in branches met bederfelijke producten, zowel vanuit de handel als de verwerkende industrie, en voor kwaliteitsmanagers van retailers.

Gerelateerde cursussen

Masterclass Residuen
Locatie Delfgauw | Trainingsduur 5 dagen | Prijs 1.710,- (incl. lesmateriaal, excl. BTW)

Masterclass Residuen

Bekijk de cursus