Diensten

Residuen

Als voedselproducent of tuinder doe je er alles aan om jouw voedselveiligheid te waarborgen. Je moet consumenten beschermen tegen schadelijke stoffen. En voldoen aan verschillende wettelijke normen. Normec Groen Agro Control biedt een hoogwaardige dienst voor analyses op residuen van pesticiden. Dit is essentieel voor de kwaliteitsborging van jouw producten. Onze geavanceerde analysetechnieken bestaan niet alleen uit screeningsmethoden om snel mogelijke residuen te identificeren. We voeren ook additionele screenings uit gedetailleerde informatie over jouw monsters.